ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ


2014
2013
2011թ. Ժաուտիկովյան օլիմպիադա

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՐԸ-2017

Առաջադրանքները՝
8-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։
Պատասխանները՝
8-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1-ին /դպրոցական/ փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ըստ մարզերի

Անցողիկ միավորներ՝ բոլոր դասարանների համար - 8 և ավելի։
ՀՀ մարզերի և Երևանի արդյունքները․․․

ՔԻՄԻԱՅԻ 1-ին /դպրոցական/ փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ըստ մարզերի

Աանցողիկ միավորներ՝ 9-րդ դասարան - 13 և ավելի,
իսկ 10-րդ, 11-12-րդ դասարաններ -
11 և ավելի։
Երևան, Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Կոտայք, Լոռի, Շիրակ, Սյունիք, Տավուշ, Վայոց ձոր, Արցախ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ք․Երևանի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ-2017

Մաթեմատիկա՝ 8-12-րդ դաս․ (տարբերակ Ա),
Մաթեմատիկա՝ 8-12-րդ դաս․ (տարբերակ Բ):
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Բողոքարկումը՝ փետրվարի 19-ին ժամը 13:00-ին, ֆիզմաթ դպրոցում։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ-2017

8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ 5-7-րդ դասարանի պատասխանները կտեղադրվեն ս․թ․փետրվարի 25-ին՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան,
7-րդ դասարան (Ա), 7-րդ դասարան (Բ)։

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
Ժամանակացույց՝
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ –
18.02.2017թ․
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - 20.02.2017թ․
ՔԻՄԻԱ - 21.02.2017թ․
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ - 22.02.2017թ․
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - 23.02.2017թ․
ՀԵՊ - 24.02.2017թ․
ՖԻԶԻԿԱ - 25.02.2017թ․
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ - 27.02.2017թ․
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ - 28.02.2017թ․
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - 1.03.2017թ․
ՖՐՆՍԵՐԵՆ - 1.03.2017թ․
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - 1.03.2017թ․
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - 2.03.2017թ․
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - 3.03.2017թ․
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - 4.03.2017թ․
ՆԶՊ - 6.03.2017թ․
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։
1. Օլիմպիադաների առաջադրանքների կատարման տևողությունը նշվում է առաջադրանքի թերթիկի վրա։
2. Օլիմպիադաների սկիզբը ժամը 11:00-ին, ներկայանալ ժամը 10:00-ին։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ 2-րդ /մարզային/ փուլի մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԵՐԸ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ 2-րդ /մարզային/ փուլի մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԵՐԸ ըստ մարզերի և տարբերակաների՝
ԵՐԵՎԱՆ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ),
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ),
ԱՐԱՐԱՏ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ),
ԱՐՄԱՎԻՐ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ),
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ):
ԼՈՌԻ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ):
ԿՈՏԱՅՔ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ):
ՇԻՐԱԿ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ):
ՍՅՈՒՆԻՔ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ):
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ):
ՏԱՎՈՒՇ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ):
ԱՐՑԱԽ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ):

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Օլիմպիադայի սկիզբը ժամը 11:00-ին, ներկայանալ ժամը 10:00-ին։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ-2017

1. X և O, 2. Խխունջ, 3. Թվերի ապակոդավորում, 4. Երեք թվեր, 5. Վասյուկի:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ-2017

Պատասխաններ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

Մաթեմատիկայի օլիմպիադայի 2-րդ /մարզային/ փուլը ք․Երևանում


ՈԻՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Մաթեմատիկայի օլիմպիադայի 2-րդ /մարզային/ փուլը ք․Երևանում կանցկացվի երկու վայրերում՝
-5-7-րդ դասարաններ՝ ՔՎԱՆՏ վարժարանում /հասցե՝ Բագրատունյաց 23/2, Մետրոյի «Գ.Նժդեհի» հրապարակ կայարանի հարևանությամբ, հեռ․ 42-22-17,
մուտքերը վարժարան տես նկարում․․․, /,
-8-12-րդ դասարաններ՝ ՖԻԶՄԱԹ դպրոցում /հասցե՝ Ազատության պող. 2-րդ նրբ., 9 շենք, հեռ․ 20-13-10,
դպրոցի գտնվելու վայրը տես նկարում․․․
Օլիմպիադայի սկիզբը ժամը
11:00-ին, ներկայանալ ժամը 10:00-ին։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ-2017

Ընդհանուր ատասխաններ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Առաջադրանքների լուծումներն ըստ դասարանների՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ-2017

Մաթեմատիկա (տարբերակ Ա)՝
Անցողիկ միավորներ․
ք․Երևան - 5-րդ դաս․՝ 14, 6-րդ դաս․՝ 13, 7-րդ դաս․՝ 15, 8-րդ դաս․՝ 14, 9-րդ դաս․՝ 13, 10-րդ դաս․՝ 12, 11-12-րդ դաս․՝ 13 միավոր և ավելի:
Մարզեր - 5-րդ դաս․՝ 13, 6-րդ դաս․՝ 12, 7-րդ դաս․՝ 14, 8-րդ դաս․՝ 13, 9-րդ դաս․՝ 12, 10-րդ դաս․՝ 11, 11-12-րդ դաս․՝ 12 միավոր և ավելի։
Երևան, Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Կոտայք, Լոռի, Շիրակ, Սյունիք, Տավուշ, Վայոց ձոր, Արցախ։
Մաթեմատիկա (տարբերակ Բ)՝
Անցողիկ միավորներ․
ք․Երևան - 5-րդ դաս․՝ 14, 6-րդ դաս․՝ 13, 7-րդ դաս․՝ 15, 8-րդ դաս․՝ 14, 9-րդ դաս․՝ 13, 10-րդ դաս․՝ 12, 11-12-րդ դաս․՝ 13 միավոր և ավելի։
Մարզեր - 5-րդ դաս․՝ 13, 6-րդ դաս․՝ 12, 7-րդ դաս․՝ 13, 8-րդ դաս․՝ 12, 9-րդ դաս․՝ 11, 10-րդ դաս․՝ 11, 11-12-րդ դաս․՝ 11 միավոր և ավելի։
Երևան, Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Կոտայք, Լոռի, Շիրակ, Սյունիք, Տավուշ, Վայոց ձոր, Արցախ։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։
- Պատասխանների թերթիկների ստուգման համակարգը մաթեմատիկայի Ա կամ Բ տարբերակ չնշած աշակերտներին ընդգրկել է Բ տարբերակի մասնակիցների ցուցակներում, իսկ միաժամանակ Ա և Բ տարբերակներ նշած աշակերտներին՝ Ա տարբերակի մասնակիցների ցուցակներում։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ-2017

Պատասխաններ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ-2017

Պատասխաններ՝ 10-12-րդ դասարաններ։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ-2017

9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ-2017

Պատասխաններ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ-2017

9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան,
12-րդ դասարան:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ-2017

Պատասխաններ՝ 5-12-րդ դասարաններ։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Առաջադրանքների լուծումները կարող եք տեսնել նաև այս հղումով՝ Qarakusi.am

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ-2017

9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ-2017

10-12-րդ դասարաններ։

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ - մարզային /քաղաքային/ փուլ ք․Երևան

Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի մարզային /քաղաքային/ փուլ, ք․Երևան։

ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ-2017

9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ-2017

5-րդ դասարան,
6-րդ դասարան,
7-րդ դասարան,
8-րդ դասարան,
9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։
Դպրոցական փուլում մաթեմատիկայի Ա և Բ տարբերակների առաջադրանքները նույնն են։ Մարզային փուլի Ա կամ Բ տարբերակի մասնակցությունը որոշվում է աշակերտի կողմից պատասխանների թերթիկում Ա կամ Բ տարբերակի նշումով։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ
Մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ցուցակներն ըստ մարզերի և առարկաների՝
ԵՐԵՎԱՆ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԱՐԱՐԱՏ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԱՐՄԱՎԻՐ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԼՈՌԻ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԿՈՏԱՅՔ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ՇԻՐԱԿ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ՍՅՈՒՆԻՔ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ՝ Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ՏԱՎՈՒՇ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԱՐՑԱԽ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:

Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլի ժամանակացույցը
Տես ժամանակացույցի հղումը․․․

Ժաուտիկովյան միջազգային 13-րդ օլիմպիադա
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ:
- 2017 թվականի հունվարի 12-ից 18-ը, ք.Ալմաթի, Ղազախստան:

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ, միջազգային փուլ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ:
- 2016 թվականի դեկտեմբերի 9-ից 19-ը, ք.Բհուբանեսվար, Հնդկաստան:

Պատասխանների թերթիկ, լրացման ցուցումներ և նմուշ

Ծանոթացեք դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների համար նախատեսված պատասխանի թերթիկին, լրացման ցուցումներին և նմուշի օրինակին: Այն նախատեսված է դպրոցական փուլում անցկացվող 6 առարկաների համար (մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աստղագիտություն, աշխարհագրություն):
Ուշադրություն: Յուրաքանչյուր կրթօջախի կողմից նշված առարկաների օլիմպիադաներին ներկայացրաց համապատասխան ցուցակների մարզպետարանների կրթության բաժիններից /Երևանի քաղաքապետարանից/ կստանան անհրաժեշտ թվով պատասխանների թերթիկներ ու մեկական լրացման ցուցումներ և նմուշի օրինակներ:
PDF ձևաչափով ֆայլերը կցվում են`
Պատասխանների թերթիկ (պատճենահանելու համար-A4),
Նմուշի օրինակ,
Պատասխանների թերթիկի լրացման ցուցումներ:

ՀՀ ԿԳ Նախարարի հրաման (N:1249-Ա/2, 5.12.2016թ.):
ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ /ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ
Մաթեմատիկա, Քիմիա, Աստղագիտություն, Ֆիզիկա, Ինֆորմատիկա, Կենսաբանություն, Աշխարհագրություն:
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Հավելված 1 (աշակերտների ցուցակ, դպրոց),
Հավելված 2 (աշակերտների ցուցակ, մարզ),
Հավելված 3 (աշակերտների ցուցակ, արդյունքներ):
Ուշադրություն: Հիմք ընդունելով դպրոցներից ստացված առաջարկներն ու ցանկությունները մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաների ընթացակարգերում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ: Աշակերտները նշված առարկաներից կարող են ընտրել Ա կամ Բ տարբերակը: Պետք է նկատի ունենալ, որ Ա տարբերակի առաջադրանքները երկրորդ և երրորդ փուլերում կլինեն ավելի բարդ, քան Բ տարբերակինը:
Բ տարբերակի երրորդ փուլի դիպլոմակիրները կարող են մասնակցել Ա տարբերակի երրորդ փուլին: Մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաների Ա տարբերակի երրորդ փուլի 10-12-րդ դասարանների դիպլոմակիրներից կձևավորվեն ՀՀ դպրոցականների միջազգային թիմերը:
Այլ մանրամասներին ծանոթացեք ընթացակարգերում:

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, միջազգային փուլ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ:
- հոկտեմբերի 5-ից 13-ը, ք.Պամպորովո, Բուլղարիա:

ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ - 2016


Մեգապոլիսների օլիմպիադայի արդյունքները և մրցանակները
ԹԻՄԱՅԻՆ՝ Տես հղումը...
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ՝ Մաթեմատիկա..., Ֆիզիկա...,
Ինֆորմատիկա..., Քիմիա..., ք.Երևան...:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ...:
Մեգապոլիսների օլիմպիադայի բլից-տուր՝ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ... , ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ... :
Մեգապոլիսների օլիմպիադայի 1-ին օրվա առաջադրանքները՝ Մաթեմատիկա..., Ֆիզիկա..., Ինֆորմատիկա..., Քիմիա...:
Մեգապոլիսների օլիմպիադայի 2-րդ օրվա առաջադրանքները՝ Մաթեմատիկա..., Ֆիզիկա..., Ինֆորմատիկա..., Քիմիա...:
Տես Մեգապոլիսների օլիմպիադայի կայքը...
- սեպտեմբերի 4-ից 9-ը, ք. Մոսկվա, Ռուսաստան:

Միջազգային օլիմպիադաների ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ՎԱՅՐԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ


ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ, ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ :
- հուլիսի 6-ից 16-ը, ք. Հոնկ Կոնգ, Չինաստան:
ՖԻԶԻԿԱ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ, ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ :
- հուլիսի 11-ից 17-ը, ք.Ցյուրիխ, Շվեյցարիա:
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ, ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ :
- հուլիսի 17-ից 24-ը, ք.Հանոյ, Վիետնամ:
ՔԻՄԻԱ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ, ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ :
- հուլիսի 23-ից օգոստոսի 1-ը, ք. Թբիլիսի, Վրաստան:
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ, ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ :
- օգոստոսի 12-ից 19-ը, ք.Կազան, Ռուսաստան:
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ:
- օգոստոսի 16-ից 22-ը, ք.Պեկին, Չինաստան: