ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ


2014
2013
2011թ. Ժաուտիկովյան օլիմպիադա

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ

ՏԵՍ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ:
ՏԵՍ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՏԵՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ

ՏԵՍ` ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ արդյունքները և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ:
ՏԵՍ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ`
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՏԵՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ`
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՕՐԵՐԸ, ՎԱՅՐԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ (ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ)
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ (Բ) – 11.03.2017թ․ (Երևանի Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց, Ստեփանակերտի համար 8 ավագ դպրոց):
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
5-րդ, 6-րդ և 7-րդ դաս․, 8-ից 12-րդ դաս․։

ՖԻԶԻԿԱ (Բ) –
18.03.2017թ․ (Երևանի Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց, Ստեփանակերտի համար 8 ավագ դպրոց)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-ից 12-րդ դաս․:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ (Ա) –
25-26.03.2017թ․ (Երևանի Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 8-ից 12-րդ դաս․:

ՖԻԶԻԿԱ (Ա) –
29-30.03.2017թ․ (Երևանի Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-ից 12-րդ դաս․:

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ -
31.03-1.04.2017թ․ (Երևանի N:118 ա/դ)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-ից 12-րդ դաս․:

ՔԻՄԻԱ -
3-4.04.2017թ․ (Երևանի N:118 ա/դ)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-ից 12-րդ դաս․:

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ -
6.04.2017թ․ (Երևանի <ՔՎԱՆՏ> վարժարան)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-ից 12-րդ դաս․:

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ - 8-9.04.2017թ․ (Երևանի պետական համալսարան, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 8-ից 12-րդ դաս․:

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ -
13.04.2017թ․ (Երևանի Օլիմպոս կրթահամալիր-ա/դ)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-ից 12-րդ դաս․:

ԱՆԳԼԵՐԵՆ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ, ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ -
15.04.2017թ․ (Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ, ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ։
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ -
17.04.2017թ․ (Երևանի Օլիմպոս կրթահամալիր-ա/դ)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-ից 12-րդ դաս․:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ -
21-22.04.2017թ․ (Երևանի Օլիմպոս կրթահամալիր-ա/դ)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-ից 12-րդ դաս․:

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ -
23.04.2017թ․ (Երևանի Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոց)։
ՏԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-ից 12-րդ դաս․:

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ -
30.04.2017թ․ (Էջմիածնի Գևորգյան Հոգևոր Ճեմարան)։
ՏԵՍ ՑՈՒՑԱԿԸ՝ 9-ից 12-րդ դաս․:

ՀԵՊ - 7.05.2017թ․ (Էջմիածնի Գևորգյան Հոգևոր Ճեմարան)։
ՏԵՍ ՑՈՒՑԱԿԸ՝ 8-ից 12-րդ դաս․:

ՆԶՊ -
Մայիս, 2017թ․ (ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ)։
ՏԵՍ ՑՈՒՑԱԿԸ՝ 8-ից 12-րդ դաս․:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։
1. Մարզերի մասնակիցների կեցությունն ապահովվում են համապատասխանաբար ՖԻԶՄԱԹ դպրոցը (հեռ․ 20-13-10) և Օլիմպոս կրթահամալիր-ա/դ-ը (հեռ․ 65-34-72) օլիմպիադաների անցկացման նախորդ օրը ժամը 16:00-ից։
2. Օլիմպիադաների սկիզբը ժամը
10:00-ին, ներկայանալ ժամը 9:00-ին։

Հայագիտական 8-րդ համահայկական օլիմպիադան և
Հայոց եկեղեցու պատմության մրցույթը


2017 թվականի օգոստոսի 4-10-ը Հայաստանում կազմակերպում է Հայագիտական 8-րդ համահայկական օլիմպիադան և Հայոց եկեղեցու պատմության մրցույթը։ Ծանոթացեք կից փաստաթղթերին...
1. Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
2. Ա Մ Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր
3.1. ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ PDF
3.2. ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ WORD /ներբեռնել/
4. Ծ Ր Ա Գ Ի Ր
5.1. ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
5.2. ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
5.3. ՀԱՐՑԱՇԱՐ (բանավոր փուլի համար)
6.1. ՑԱՆԿ հայ գրականության պարտադիր ընթերցանության
6.2. ՑԱՆԿ թեմաների մեկօրյա դպրոցների գրավոր փուլի համար:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ 8-ից 12-րդ դասարանների /տարբերակ Ա/ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ փուլի 2 օրերի ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ
Երկրորդ օր՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ:
Առաջին օր՝ 8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ՖԻԶԻԿԱՅԻ 9-ից 12-րդ դասարանների /տարբերակ Բ/ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ փուլի ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

9-րդ դասարան (Բ), 10-րդ դասարան (Բ),
11-րդ դասարան (Բ), 12-րդ դասարան (Բ)։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ դասարանների ու 8-ից
12-րդ դասարանների /տարբերակ Բ/ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ փուլի ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ


5-րդ դասարան (Ա,Բ), 6-րդ դասարան (Ա,Բ),
7-րդ դասարան (Ա), 7-րդ դասարան (Բ),
8-րդ դասարան (Բ), 9-րդ դասարան (Բ),
10-րդ դասարան (Բ), 11-12-րդ դասարաններ (Բ)։

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ առարկայի մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

8-9-րդ դասարաններ, 10-12-րդ դասարաններ։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 2-րդ /մարզային/ փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Առաջադրանքները՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Պատասխանները՝ 9-ից 12-րդ դասարաններ։

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ առարկայի մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ-2017

Առաջադրանքները՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
Պատասխանները՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

Ինֆորմատիկայի հանրապետական օլիմպիադայի երկրորդ (մարզային) փուլի արդյունքներ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ առարկայի մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Առաջադրանքները՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Պատասխանները՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ առարկայի մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Առաջադրանքները՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
Պատասխանները՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ 2-րդ /մարզային/ փուլի ԽՆԴԻՐՆԵՐՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ առարկայի մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Առաջադրանքները՝ 8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
Պատասխանները՝ 8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Առաջադրանքները՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարանն, 12-րդ դասարան։
Պատասխանները՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարանն, 12-րդ դասարան։

ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՐԸ

Առաջադրանքները՝ 8-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։
Պատասխանները՝ 8-10-րդ դասարաններ, 11-12-րդ դասարաններ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

8-12-րդ դասարանների խնդիրները և լուծումները՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
5-7-րդ դասարանների խնդիրները՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան,
7-րդ դասարան (Ա), 7-րդ դասարան (Բ)։
5-7-րդ դասարանների պատասխանները՝
5-7-րդ դասարանների պատասխանները։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ


1. Երեք թվեր։ խնդիր, լուծման օրինակ
2. Վասյուկի։ խնդիր, լուծման օրինակ
3. Թվերի ապակոդավորում։ խնդիր, լուծման օրինակ
4. X և O։ խնդիր, լուծման օրինակ
5. Խխունջ։ խնդիր, լուծման օրինակ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Առաջադրանքներ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Պատասխաններ՝ 9-ից 12-րդ դասարաններ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Առաջադրանքներ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
Պատասխաններ՝ 9-ից 12-րդ դասարաններ։
Առաջադրանքների լուծումներն ըստ դասարանների՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Առաջադրանքներ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Պատասխաններ՝ 9-ից 12-րդ դասարաններ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Առաջադրանքներ՝ 10-12-րդ դասարաններ։
Պատասխաններ՝ 10-12-րդ դասարաններ։

ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ-

Առաջադրանքներ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։
Պատասխաններ՝ 9-ից 12-րդ դասարաններ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Առաջադրանքներ՝ 5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան,
7-րդ դասարան, 8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։
1. Դպրոցական փուլում մաթեմատիկայի Ա և Բ տարբերակների առաջադրանքները նույնն են։ Մարզային փուլի Ա կամ Բ տարբերակի մասնակցությունը որոշվում է աշակերտի կողմից պատասխանների թերթիկում Ա կամ Բ տարբերակի նշումով։
2. Առաջադրանքների լուծումները կարող եք տեսնել նաև այս հղումով՝
Qarakusi.am

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ
Մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ցուցակներն ըստ մարզերի և առարկաների՝
ԵՐԵՎԱՆ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԱՐԱՐԱՏ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԱՐՄԱՎԻՐ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԼՈՌԻ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԿՈՏԱՅՔ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ՇԻՐԱԿ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ՍՅՈՒՆԻՔ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ՝ Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ՏԱՎՈՒՇ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:
ԱՐՑԱԽ՝ Մաթեմատիկա (Ա), Մաթեմատիկա (Բ), Ֆիզիկա (Ա), Ֆիզիկա (Բ), Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն:

Երևան քաղաքի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլի ժամանակացույցը
Տես ժամանակացույցի հղումը․․․

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ, միջազգային փուլ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ:
- 2016 թվականի դեկտեմբերի 9-ից 19-ը, ք.Բհուբանեսվար, Հնդկաստան:

Պատասխանների թերթիկ, լրացման ցուցումներ և նմուշ

Ծանոթացեք դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների համար նախատեսված պատասխանի թերթիկին, լրացման ցուցումներին և նմուշի օրինակին: Այն նախատեսված է դպրոցական փուլում անցկացվող 6 առարկաների համար (մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աստղագիտություն, աշխարհագրություն):
Ուշադրություն: Յուրաքանչյուր կրթօջախի կողմից նշված առարկաների օլիմպիադաներին ներկայացրաց համապատասխան ցուցակների մարզպետարանների կրթության բաժիններից /Երևանի քաղաքապետարանից/ կստանան անհրաժեշտ թվով պատասխանների թերթիկներ ու մեկական լրացման ցուցումներ և նմուշի օրինակներ:
PDF ձևաչափով ֆայլերը կցվում են`
Պատասխանների թերթիկ (պատճենահանելու համար-A4),
Նմուշի օրինակ,
Պատասխանների թերթիկի լրացման ցուցումներ:

ՀՀ ԿԳ Նախարարի հրաման (N:1249-Ա/2, 5.12.2016թ.):
ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ /ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ
Մաթեմատիկա, Քիմիա, Աստղագիտություն, Ֆիզիկա, Ինֆորմատիկա, Կենսաբանություն, Աշխարհագրություն:
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Հավելված 1 (աշակերտների ցուցակ, դպրոց),
Հավելված 2 (աշակերտների ցուցակ, մարզ),
Հավելված 3 (աշակերտների ցուցակ, արդյունքներ):
Ուշադրություն: Հիմք ընդունելով դպրոցներից ստացված առաջարկներն ու ցանկությունները մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաների ընթացակարգերում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ: Աշակերտները նշված առարկաներից կարող են ընտրել Ա կամ Բ տարբերակը: Պետք է նկատի ունենալ, որ Ա տարբերակի առաջադրանքները երկրորդ և երրորդ փուլերում կլինեն ավելի բարդ, քան Բ տարբերակինը:
Բ տարբերակի երրորդ փուլի դիպլոմակիրները կարող են մասնակցել Ա տարբերակի երրորդ փուլին: Մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաների Ա տարբերակի երրորդ փուլի 10-12-րդ դասարանների դիպլոմակիրներից կձևավորվեն ՀՀ դպրոցականների միջազգային թիմերը:
Այլ մանրամասներին ծանոթացեք ընթացակարգերում:

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, միջազգային փուլ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ:
- հոկտեմբերի 5-ից 13-ը, ք.Պամպորովո, Բուլղարիա:

ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ - 2016


Մեգապոլիսների օլիմպիադայի արդյունքները և մրցանակները
ԹԻՄԱՅԻՆ՝ Տես հղումը...
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ՝ Մաթեմատիկա..., Ֆիզիկա...,
Ինֆորմատիկա..., Քիմիա..., ք.Երևան...:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ...:
Մեգապոլիսների օլիմպիադայի բլից-տուր՝ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ... , ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ... :
Մեգապոլիսների օլիմպիադայի 1-ին օրվա առաջադրանքները՝ Մաթեմատիկա..., Ֆիզիկա..., Ինֆորմատիկա..., Քիմիա...:
Մեգապոլիսների օլիմպիադայի 2-րդ օրվա առաջադրանքները՝ Մաթեմատիկա..., Ֆիզիկա..., Ինֆորմատիկա..., Քիմիա...:
Տես Մեգապոլիսների օլիմպիադայի կայքը...
- սեպտեմբերի 4-ից 9-ը, ք. Մոսկվա, Ռուսաստան: