Հետադարձ կապ

Ինտերնետային էջ - www.olymp.am

Էլ. փոստ - info@olymp.am

Հեռախոս՝
- (060) 27 51 34
- (010) 20 13 10

Ուշադրություն: Խնդրում ենք Ձեր կողմից ներկայացվող բոլոր հարցերը նախապես ուղարկել մեր էլ․ փոստին՝ info@olymp.am, զանգել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։