ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ

2011թ. Ժաուտիկովյան օլիմպիադա

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ - 2021-2022

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ․․․։
Ուշադրություն։ Պատասխաններին վերաբերվող հարցերի համար գրել info@olymp.am էլփոստի հասցեին մինչև հունվարի 31-ի ժամը 17:00-ն։ Նամակում անպայման ներկայանալ (նշել Ազգանուն Անուն, աշակերտ, ծնող, ուսուցիչ, մարզ և այլն), այլապես նամակներին ընթացք չի տրվի:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
Ուշադրություն։ Մարզային փուլի պատասխանները կհրապարակվեն մինչև ս․թ․ հունվարի 27-ը։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԵՐԵՎԱՆ)՝ 9-12-րդ դասարաններ։
Ուշադրություն։ Բողոքարկումը՝ հունվարի 28-ին ժամը 10։00-ին։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-րդ դաս․, 12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԵՐԵՎԱՆ)՝
9-12-րդ դասարաններ /բողոքարկումից հետո/։
Ուշադրություն։ Մարզերի արդյունքները կհրապարակվեն
մինչև
հունվարի 29-ը։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի 5-7-րդ դասարանների ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի 5-7-րդ դասարանների ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ տես հղումով՝ 5-7-րդ դասարաններ․․․։
Ուշադրություն։ Պատասխաններին վերաբերվող հարցերի համար գրել info@olymp.am էլփոստի հասցեին մինչև
հունվարի 29-ի ժամը 17:00-ն։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
Երևան՝ 8-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 5-7-ՐԴ ԴԱՍ․՝
5-րդ դաս․, 6-րդ դաս․, 7-րդ դաս․։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 5-7-ՐԴ ԴԱՍ․՝
5-7-րդ դասարաններ․․․։
Ուշադրություն։ Պատասխաններին վերաբերվող հարցերի համար գրել info@olymp.am էլփոստի հասցեին մինչև հունվարի 29-ի ժամը 17:00-ն։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 8-12-ՐԴ ԴԱՍ․՝
8-րդ դաս․, 9-րդ դաս․, 10-րդ դաս․, 11-12-րդ դաս․։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ - 2022

2021-2022 ուստարվա մարզային փուլի անցկացման օրերը և վայրերը տես հղումով՝ ԵՐԵՎԱՆ և բոլոր մարզեր․․․

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Ուշադրություն։ Մարզային փուլը կանցկացվի 2022 թ․ փետրվարի 8-ին ժամը 11:00-ին։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ և բոլոր մարզեր։
Ուշադրություն։ Մարզային փուլը կանցկացվի 2022 թ․ փետրվարի 2-ին ժամը 11:00-ին։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ և բոլոր մարզեր։
Ուշադրություն։ Մարզային փուլը կանցկացվի 2022 թ․ փետրվարի 1-ին ժամը 11:00-ին։

Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների
ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ժամանակացույցը

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝
1. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ - 19.01.2022թ․
2. ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - 21.01.2022թ․
3. ՔԻՄԻԱ - 24.01.2022թ․
4. ՖԻԶԻԿԱ - 26.01.2022թ․
5. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ - 31.01.2022թ․
6. ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - 1.02.2022թ․
7. ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ - 2.02.2022թ․
8. ՀԵՊ - 3.02.2022թ․
9. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ - 7.02.2022թ․
10. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - 8.02.2022թ․
11. ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - 9.02.2022թ․
12. ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - 10.02.2022թ․
13. ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - 10.02.2022թ․
14. ԱՆԳԼԵՐԵՆ - 10.02.2022թ․
15. ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ - 14.02.2022թ․
16. ՆԶՊ - 15.02.2022թ․
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Օլիմպիադաների սկիզբը՝ ժամը 11:00-ին։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
Մարզեր՝
- 9-11-րդ դասարաններ -
13 միավոր և ավելի,
- 12-րդ դասարան -
12 միավոր և ավելի:
ք․Երևան՝
- 9-11-րդ դասարաններ -
14 միավոր և ավելի,
- 12-րդ դասարան -
13 միավոր և ավելի:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։

ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- 9-րդ դասարան -
13 միավոր և ավելի,
- 10-12-րդ դասարաններ -
10 միավոր և ավելի:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
- 9-րդ դասարան -
18 միավոր և ավելի,
- 10-12-րդ դասարաններ -
16 միավոր և ավելի:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ Երևան և բոլոր մարզեր․․․
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
բոլոր դասարանների համար -
6 միավոր և ավելի։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՔԵՐԸ - 2021-2022
ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ /Մեծ քաղաքների/ 6-րդ օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ռուսաստան /Մոսկվա/։
Անցկացման վայրերը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց, Քվանտ վարժարան, ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
դեկտեմբերի 6 -ից 13-ը:
Կայք՝ megapolis.educom.ru/ru

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
Մարզեր՝
- 5-9-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի,
- 10-12-րդ դաս․ -
11 միավոր և ավելի:
ք․ Երևան՝
- 5-9-րդ դաս․ -
13 միավոր և ավելի,
- 10-12-րդ դաս․ -
12 միավոր և ավելի:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 5-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան,
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-12-րդ դասարաններ։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
բոլոր դասարանների համար -
12 միավոր և ավելի։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ և բոլոր մարզեր։
Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝
Մարզեր՝
150 միավոր և ավելի,
ք․ Երևան՝ 200 միավոր և ավելի։
Ուշադրություն։ Մարզային փուլը կանցկացվի 2022 թ․ փետրվարի 2-ին ժամը 11:00-ին։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
1. Ծիրան:
2. Համակարգչային խաղի նախագծում:
3. Քննություն:
4. Դդում:
5. Սանասար և Բաղդասար։

ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N: 1936-Ա/2 22.10.2021 /ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ/

Հարգելի գործընկերներ,
Խնդրում ենք ծանոթանալ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:1936-Ա/2 22.10.2021 թ․-ին՝ մարզային և հանրապետական փուլերի ժամանակացույցին։
1․ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ N:1936-Ա/2 ՀՐԱՄԱՆԸ։
2․ Մարզային փուլի ժամանակացույցը։
3․ Հանրապետական փուլի ժամանակացույցը։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐԱՐԱՏ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԱՐՄԱՎԻՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԼՈՌԻ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ԿՈՏԱՅՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՇԻՐԱԿ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՍՅՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
ՏԱՎՈՒՇ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։
Ուշադրություն։
- Արցախի դպրոցներում սովորող աշակերտների մասնակցությունը օլիմպիադաների ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻՆ կանցկացվի ԱՀ ԿԳ նախարարության կողմից առանձին ձևաչափով, որի արդյունքում կորոշվի ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ մասնակիցների ցուցակը։
- Ցուցակներում տվյալների անճշտությունների առկայության դեպքում խնդրում ենք գրել info@olymp.am էլփոստի հասցեին՝ պարտադիր նշելով վեցանիշ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԸ (օր․՝ Ա/Հ - 240153) և տվյալի ճիշտ տարբերակը (օր․՝ հայրանունը - Դավթի

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ (N:1738-Ա/2, 22.10.2021թ.):
ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ /ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Դպրոցների հարգելի տնօրինություն,
Մարզային ենթակայության դպրոցների տնօրինությանը խնդրում ենք լրացնել ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ նմանօրինակ Excel-ի ֆայլը և ուղարկել մարզպետարանի կրթության բաժին, իսկ ԿԳՄՍ ենթակայության Երևանի դպրոցների ցուցակներն ուղարկել info@olymp.am էլ․փոստի հասցեին։ Ցուցակներն ուղարկել մինչև ս․թ․ նոյեմբերի 10-ը:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ նմանօրինակ Excel-ի ֆայլերը կարող եք ներբեռնել այս հղումից՝ ՀՐԱՄԱՆ և ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ։

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:1444 Ա, 14.10.2021թ.

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Տես հղումը․․․ ՀՐԱՄԱՆ N:1444 Ա, 14.10.2021թ.։

Ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադաների փորձարարական փուլերի 2008-2019թթ․-ի խնդիրները և լուծումները
Սիրելի աշակերտներ և ուսուցիչներ,
Կայքի ԽՆԴՐԱԳՐՔԵՐ էջում տեղադրվել են Ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադայի փորձարարական փուլերի 2008-2019թթ․ խնդիրները և նրանց լուծումները։ Այն բաղկացած է երկու մասից, որոնց կարող եք ծանոթանալ այս հղումներքվ՝
1․ Ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադաների փորձարարական փուլեր - 2008-2014թթ․․․․
2․ Ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադաների փորձարարական փուլեր - 2015-2019թթ․․․․

ՔԻՄԻԱՅԻ 2022Թ . ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Նախապատրաստական խնդիրները նախատեսված են տվյալ տարվա օլիմպիադային առավել լավ պատրաստվելու համար: Հանրապետական օլիմպիադայում լինելու են նախապատրաստական խնդիրների կառուցվածքին, բարդությանը համազոր և թեմաներին համապատասխանող խնդիրներ: Խնդիրների հետ կապված հարցերի դեպքում Ձեր հարց(եր)ը, առաջարկները և բողոքները կարող եք ուղղել մեզ մեր ֆեյսբուքյան էջի (ՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆ ԷՋ․․․ ) կամ էլեկտրոնային փոստի (armchemolymp@gmail.com) միջոցով:
Թեմաները բաժանված են ըստ դասարանների՝
9-րդ, 10-րդ, 11-12-րդ դասարաններ /տես կից PDF ֆայլերը/։
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ - 2020-2021

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 14-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Բոգոտա, Կոլումբիա:
Անցկացման վայրը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
նոյեմբերի 14 -ից 21-ը:
Կայք՝ IOAA 2021
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ 62-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ:
Անցկացման վայրը՝
- Քվանտ վարժարան /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
հուլիսի 14 -ից 24-ը:
Կայք՝ IМO 2021
ՔԻՄԻԱՅԻ 53-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Օսակա, Ճապոնիա։
Անցկացման վայրը՝
- ԵՊՀ /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
հուլիսի 25 -ից օգոստոսի 2-ը:
Կայք՝ IChO 2021 JAPAN
ՖԻԶԻԿԱՅԻ 51-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Վիլնյուս, Լիտվա:
Անցկացման վայրը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
հուլիսի 17 -ից 25-ը:
Կայք՝ IPHO 2021
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 32-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Լիսաբոն, Պորտուգալիա։
Անցկացման վայրը՝
- թիվ 118 ավագ դպրոց /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
հուլիսի 18-ից 23-ը:
Կայք՝ IBO 2021
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Ինդոնեզիա։
Անցկացման վայրը՝
- Թիվ 118 ավագ դպրոց (առցանց, օնլայն)։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
հունիսի 23-ից 30-ը:
Կայք՝ IssOrId
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ 33-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Սինգապուր։
Անցկացման վայրը՝
- ԵՊՀ /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
հունիսի 19-ից 25-ը:
Կայք՝ IOI 2021
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ Եվրոպայի աղջիկների 1-ին օլիմպիադա - մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Ցյուրիխ, Շվեյցարիա:
Անցկացման վայրերը՝
- ԵՊՀ /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
հունիսի 13-19-ը:

Կայք՝ EGOI 2021
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 5-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- Պլոեշտի, Ռումինիա:
Անցկացման վայրերը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
օգոստոսի 24-ից 28-ը:
Կայք՝ EJOI 2021
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 17-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպման վայրը՝
- ք․Ստամբուլ, Թուրքիա։
Անցկացման վայրը՝
- Քվանտ վարժարան /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
օգոստոսի 10-ից 16-ը:
Կայք՝ IGEO2021
Քիմիա, 55-րդ միջազգային Մենդելևյան օլիմպիադա - մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն:
Անցկացման վայրերը՝
- Երևան, Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
ապրիլի 20 -ից 26-ը:
Կայք՝ imcho55.chem.msu.ru
Միջազգային ժաուտիկովյան 17-րդ օլիմպիադայի մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ղազախստան /Ալմաթի/։
Անցկացման վայրերը՝
- Ֆիզմաթ դպրոց և Քվանտ վարժարան /առցանց/:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2021 թվականի
հունվարի 8 -ից 15-ը:
Կայք՝ IZhO
ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ /Մեծ քաղաքների/ 5-րդ օլիմպիադա
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․
Կազմակերպիչ երկիրը՝
- Ռուսաստան /Մոսկվա/։
Անցկացման վայրերը՝
- ԵՊՄՀ ՄՖԻ ֆակուլտետ, Ֆիզմաթ դպրոց, Քվանտ վարժարան, ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ:
Անցկացման ժամկետները՝
- 2020 թվականի
դեկտեմբերի 15 -ից 22-ը:
Կայք՝ megapolis.educom.ru/ru

Թվային տվյալներ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներից - 2021 թ․

Հարգելի գործընկերներ,
Ավարտվեցին 2020-2021 ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաները։
Ստորև ներկայացնում ենք օլիմպիադաների թվային տվյալները։

1. Դպրոցական փուլ․․․
2. Մարզային փուլ․․․
3. Հանրապետական փուլ․․․
Հարգանքով՝
Օլիմպիադաների անցկացման կազմկոմիտե

ՆԶՊ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՀԵՊ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
8-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-րդ դաս., 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-րդ դաս., 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաներ։

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ` 9-12-րդ դասարաններ։
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ` 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՆԳԼԵՐԵՆ` 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ԱՆԳԼԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ԱՆԳԼԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաներ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
8-12-րդ դասարաններ (արդյունքները բացված տեսքով)։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (1-ին օր)՝
Անկյունագծային գումար:
Շախմատի տարօրինակ մրցույթ:
Մաքսիմալ հնարավոր թիվը:
Տուրիզմ:
Ջերմաստիճաններ:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (2-րդ օր)՝
Մեծագույն արտադրյալ:
Նկարչական խնդիր:
Փոխադարձաբար պարզ բաժանարարներ:
Բինար ծառի շրջանցում:
Նկար:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաներ։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաներ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաներ։
ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.։
ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.։
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ։
Գործնական փուլի առաջադրանքները՝ 9-12-րդ դաս․։
Գործնական փուլի պատասխանները՝ 9-12-րդ դաս․։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (տեսական փուլ)՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ (տեսական փուլ)՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝
9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
Փորձարարական փուլ։
Տեսական փուլ՝ ԷՋ 1-8, ԷՋ 9-16, ԷՋ 17-24, ԷՋ 25-32,
ԷՋ 33-40, ԷՋ 41-48:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
10-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դաս.։
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաներ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՏԵՍԱԿԱՆ և ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ - 1-ին օր՝
9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
8-12-րդ դասարաններ, 5-7-րդ դասարաններ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ - 2-րդ օր՝
8-րդ դաս. - 2-րդ օր, 9-րդ դաս. - 2-րդ օր,
10-րդ դաս. - 2-րդ օր, 11-12-րդ դաս. - 2-րդ օր:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ - 2-րդ օր՝
8-րդ դաս. - 2-րդ օր, 9-րդ դաս. - 2-րդ օր,
10-րդ դաս. - 2-րդ օր, 11-12-րդ դաս. - 2-րդ օր:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ - 1-ին օր՝
5-րդ դաս., 6-րդ դաս., 7-րդ դաս.,
8-րդ դաս. - 1-ին օր, 9-րդ դաս. - 1-ին օր,
10-րդ դաս. - 1-ին օր, 11-12-րդ դաս. - 1-ին օր:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ - 1-ին օր՝
8-րդ դաս. - 1-ին օր, 9-րդ դաս. - 1-ին օր,
10-րդ դաս. - 1-ին օր, 11-12-րդ դաս. - 1-ին օր:
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 5-7-րդ դասարաներ։
ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաներ։

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ՝ 9-12-րդ դասարաններ։

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ:

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ և ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
ԱՆԳԼԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ և 10-րդ դասարաններ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ և 10-րդ դասարաններ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ։

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան,
10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները`
- 9-10-րդ դաս․ -
10 միավոր և ավելի,
- 11-12-րդ դաս. -
8 միավոր և ավելի:
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝
9-րդ դաս․ -
10 միավոր և ավելի,
10-րդ դաս․ -
20 միավոր և ավելի,
11-րդ և 12-րդ դաս․ -
60 միավոր և ավելի:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝
ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝
9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան,
11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։