ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 132-Ա/2 հրամանը՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 5-ի <<Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների անցկացման կարգը հաստատելու մասին>> N 280-Ն հրամանով հաստատված <<ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի կազմակերպման և անցկացման կարգի>> 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջներով`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Հաստատել ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական հանձնաժողովների կազմերը 16 առարկաներից` համաձայն 1-16 հավելվածների:
2. Հրամանի կատարման ապահովումը հանձնարարել հանրակրթության վարչության նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բաժնին /պետ՝ Ս.Ազատյան/:
3. Հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել հանրակրթության վարչությանը /պետ` Ա. Արշակյան/:
ՆԱԽԱՐԱՐ ԱՐԱՅԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Տես կից ֆայլը։