ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 133-Ա/2 հրամանը՝ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԹԻՎԻ մասին

Ղեկավարվելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 5-ի N280-Ն հրամանով հաստատված Հավելվածի 5-րդ կետի 12-րդ ենթակետի, 6-րդ կետի 1,2,4-րդ ենթակետերի պահանջներով`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների 2019-2020 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադաների.
1) Հանրապետական փուլի անկացման վայրերը` համաձայն հավելված N 1-ի:
2) Հանրապետական փուլի մասնակիցների թիվը` համաձայն հավելված N 2-ի:
ՆԱԽԱՐԱՐ ԱՐԱՅԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Տես կից ֆայլը։